Satış Hunisi (Sales Funnel) Nedir? | NarPOS Restoran Otomasyonu

Bloglar


Satış Hunisi (Sales Funnel) Nedir?

Satış Hunisi (Sales Funnel) Nedir?

Satış hunisi (Sales funnel) potansiyel bir müşterinin bir ürün veya hizmetin tespit etmesinden satın alma işlemini gerçekleştirmesine kadar geçen süreyi görsel olarak anlatır. Genellikle, üst kısım farkındalığın ilk aşamasını, alt kısım ise satın almanın son aşamasını temsil eden dar bir huni biçiminde şekillendirilir. Satış hunisinin hedefi, potansiyel müşterileri farz edilen huniden olabildiğince düzgün bir şekilde geçirerek onları ödeme yapan müşterilere evriltmektir. Pazarlama ve satış çabaları genellikle potansiyel müşterileri çekmeye ve onları huniden geçirmeyi amaçlar. Satış hunileri, müşteri yolculuğunu anlamak ve çeşitli fırsatlarını belirlemek için oldukça faydalı bir yöntemdir. İşletmeler, dönüşüm hunisinin her aşamasında müşteri davranışına ilişkin verileri analiz ederek darboğazları veya müşterilerin ayrıldığı alanları tespit edebilir ve müşteri deneyimini düzenlemek için gerekli adımları sağlıklı bir şekilde atabilir.

 • Satış hunisi (sales funnel)
 • Müşteri yolculuğu
 • Satış hunisi özellikleri

Satış Hunisinin Önemi

Potansiyel müşterilerin bir ürün veya hizmeti keşfetme aşamasından satın alma aşamasına kadar olan yolculuğunu temsil eden bir model olan satış hunisinin işletmeler için önemi büyüktür. Satış hunisi, potansiyel müşterilerin ihtiyaçlarını ve ilgilerini anlamak için önemli bir yol belirler. Her aşama, müşterinin zihinsel durumunu ve satın alma niyetini ortaya çıkarır. Böylece, müşteriye daha iyi hizmet sunmak ve ihtiyaçlarını karşılamak için stratejiler geliştirmeyi ön plana çıkarır. Bir başka deyişle, müşteri yolculuğunu anlamak için net bir çerçeve sağlayarak işletmelerin pazarlama ve satış çabaları için net hedefler belirlemelerine ön ayak olur. İşletmeler, satış hunisinin çeşitli aşamalarını anlayarak dönüşümleri artıracak en önemli görev ve faaliyetlere odaklanmak için kaynaklarını verimli bir şekilde kullanır. Böylece tasarruf yapılmasını sağlar ve kar marjı yükselir. Öte yandan, işletmeler, müşteri yolculuğunu anlayarak ve iyileştirme fırsatlarını belirleyerek müşteri deneyimini iyileştirmek ve müşteri memnuniyetini artırmak için yeni yöntemler geliştirebilir. Genel olarak, satış hunisi işletmeler için önemli bir araçtır çünkü müşteri yolculuğunu anlamalarına, iyileştirme fırsatlarını belirlemelerine ve potansiyel müşterileri çekmek ve dönüştürmek için hedefli pazarlama ve satış çabaları oluşturmalarına yardımcı olur.

Satış Hunisi Aşamaları

Satış hunisi aşamaları temel olarak şu şekildedir:

 1. Farkındalık: Farkındalık, potansiyel müşterinin ürün veya hizmetten haberdar olduğu huninin ilk aşamasını oluşturur.  Bu aşama temel olarak ürün veya hizmetle potansiyel müşterilerin dikkatini çekmekle alakalıdır.

 2. İlgi Çekme: Bu aşamada potansiyel müşteri ürün veya hizmete olan ilgisini ifade eder ve daha fazla bilgi edinmeye ihtiyaç duyar. Bu aşamanın temelini, potansiyel müşterilere ürün veya hizmet hakkında daha fazla bilgi sağlamaya ve olabilecek tüm soruları yanıtlama oluşturur.
 3. Karar Verme Süreci: Bu aşamada potansiyel müşteri ürün veya hizmeti değerlendirir ve satın alma kararını verir. Karar verme süreci temel olarak, ürün veya hizmetin avantajlarını vurgulayarak ve sahip olabilecekleri endişeleri veya itirazları ele alarak potansiyel müşterileri bir satın alma işlemi yaptırmaya çalışır.
 4. Satın Alma Davranışı: Potansiyel müşteri alışveriş işlemi gerçekleştirir ve gerçek bir müşteri olur. Bu satış hunisi için son aşamadır. Bir başka deyişle, satın alma sürecini tamamlamaya ve müşterinin olumlu bir deneyim yaşamasını sağlamaya odaklanan bir aşamayı oluşturur. Potansiyel müşterilerin satış hunisinin bütün aşamalarından geçemeyeceği ve bazılarının çeşitli noktalarda farklılık göstereceği unutulmamalıdır. Satış hunisinin hedefi, mümkün olduğu kadar çok potansiyel müşteriyi huniden geçirmek ve bu müşterileri ödeme yapan gerçek müşterilere dönüştürmektir.

Satış Hunisi Oluşturmak

Satış hunisi oluşturmak için izlenebilecek yollar şu şekildedir:

 1. Hedef Kitlesi Oluşturmak: Bir satış hunisi oluşturmanın ilk adımı, ürün veya hizmetinizle ilgilenme olasılığı en yüksek olan kişileri tespit etmektir. Bu, pazarlama ve satış çabalarınıza odaklanmanıza ve doğru insanları hedeflediğinizden emin olmanıza direkt olarak yardımcı olur.

 2. Aşamaları Belirlemek: Bir sonraki adım, potansiyel bir müşterinin ürün veya hizmetinizin farkında olmaktan satın almaya geçerken geçeceği satış hunisinin çeşitli aşamalarını planlamaktır. Bu aşamalar farkındalık, ilgi, karar ve satın alma süreçlerini kapsar.
 3. Her Aşama İçin Planlama: Satış hunisinin aşamalarını belirledikten sonra, potansiyel müşterileri her aşamada hareket ettirmede en etkili olacak pazarlama ve satış faaliyetlerini planlamak gerekir. Böylece, hedeflenmiş reklamlar oluşturmak, demolar veya ücretsiz denemeler sunmak veya potansiyel müşterilerin bilinçli kararlar vermesine yardımcı olmak için bilgilendirici içerik sağlamak gibi şeyleri kapsamaktadır.
 4. Verileri Analiz Etmek: Pazarlama ve satış faaliyetlerinizi uygularken, potansiyel müşterilerin satış hunisinde nasıl ilerlediğini anlamak için verileri izlemek ve analiz etmek oldukça önemlidir. Bu, müşterilerin ayrıldığı darboğaz veya alanları belirlemenize ve dönüşüm hunisini optimize etmek ve müşteri deneyimini iyileştirmek için gereklidir.
 5. Satış Hunisini Güncellemek: Satış hunisi statik bir belge değildir ve potansiyel müşterileri çekme ve dönüştürme konusunda etkili olabilmek için güncellenmeli ve denetlenmelidir. İşletmeniz değişimlere uğradıkça veya pazar koşulları geliştikçe, hedeflerinize ulaşmaya devam ettiğinden emin olmak için dönüşüm hunisinde çeşitli güncellemeler gerçekleştirmek gerekir. Öte yandan, işletmeniz için bir satış hunisi oluşturmak, hedef kitlenizi belirlemeyi, satış hunisinin aşamalarını belirlemeyi, her aşama için pazarlama ve satış faaliyetlerini belirlemeyi, huniyi optimize etmek için verileri analiz etmeyi ve huniyi düzenli olarak gözden geçirip güncellemek gerekmektedir. Bu adımları izleyerek, potansiyel müşterileri çekebilir ve bu kişileri ödeme yapan müşterilere dönüştürmenize yardımcı olacak bir satış hunisi planlayabilirsiniz.

Satış Hunisini Optimize Etmek

Satış hunisinin her aşamasında müşteri davranışına ilişkin verileri analiz ederek, müşterilerin ayrıldığı darboğazları veya alanları planlayıp satış hunisini optimize etme işlemi gerçekleştirilir. Bu, müşterilerin süreçte nerede zorluk yaşıyor olabileceğini anlamanıza, müşteri deneyimini iyileştirmek ve dönüşümleri artırmak için gerekli adımları atmanızı doğrudan etkiler. Diğer taraftan, Müşteri geri bildirimlerini toplayıp analiz ederek, müşteri deneyimine ilişkin değerli bilgiler edinebilir ve iyileştirme alanlarını tespit edebilirsiniz. Bu, anketler, müşteri hizmetleri etkileşimleri veya sosyal medya yorumları aracılığıyla geri bildirim toplamayı kapsar. Farklı pazarlama ve satış tekniklerini test ederek, potansiyel müşterileri dönüşüm hunisinden geçirmede ve dönüşümleri artırmada hangi tekniklerin en etkili olduğu kolayca belirlenir. Bu, farklı türde reklamları, teklifleri veya içeriği test etmek gibi şeyleri kapsar. Diğer bir optimize etme yöntemi kitleler ile ilgilidir. Kitlenizi demografik bilgiler, ilgi alanları veya davranışlar gibi özelliklere dayalı olarak farklı gruplara ayırarak, belirli müşteri gruplarında yankı uyandırma olasılığı daha yüksek olan hedefli pazarlama ve satış hedefleri oluşturabilirsiniz.

Satış Hunisi Örnekleri

Farklı işletme türleri tarafından kullanılabilecek birkaç satış hunisi örneğini şu şekildedir:

 1. E-Ticaret: Bir e-ticaret işletmesi, hedeflenen reklamlar veya sosyal medya kampanyaları aracılığıyla potansiyel müşterileri çekmekle başlayan bir satış hunisi oluşturabilir. Potansiyel müşteriler dönüşüm hunisinde ilerledikçe, bir haber bültenine kaydolmaya veya işletmeyi sosyal medyada takip etmeye ve sonunda bir satın alma işlemi yapmaya çalışılabilir.

 2. Hizmet Sektörü: Danışmanlık firması gibi hizmet temelli bir işletme, hedeflenen reklamlar veya içerik pazarlaması yoluyla potansiyel müşterileri çekmekle başlayan bir satış hunisi oluşturabilir. Potansiyel müşteriler dönüşüm hunisinde ilerledikçe, bir konsültasyon planlamaya veya ücretsiz deneme için kaydolmaya teşvik edilebilir ve bunun sonucunda bu kişileri ödeme yapan müşterilere dönüştürülebilir
 3. B2B: Bir B2B işletmesi, hedeflenen reklamlar veya içerik pazarlaması yoluyla potansiyel müşterileri çekmekle başlayan bir satış hunisi planlayabilir. Potansiyel müşteriler dönüşüm hunisinde ilerledikçe, bir web seminerine katılmaya veya ücretsiz denemeye kaydolmaya teşvik edilebilir ve sonunda ödeme yapabilir.
 4. Kar Amacı Gütmeyenler: Kâr amacı gütmeyen bir kuruluş, hedeflenen reklamlar veya içerik pazarlaması yoluyla potansiyel bağışçıları çekmekle başlayan bir plan ortaya koyabilir.Potansiyel bağışçılar dönüşüm hunisinde ilerledikçe, bir haber bültenine kaydolmaya veya küçük bir bağışta bulunmaya ve sonunda düzenli bağışçılar olabilir.

İlginizi Çekebilir: Müşterilerden Nasıl Daha Fazla Ürün Yorumu Alabiliriz?

İletişim Formu


Bu formu doldurarak, NarPos Gizlilik Politikası ve Veri İşleme İlkeleri’ni okuyup anladığımı kabul ediyor ve kişisel verilerimin işlenmesine izin veriyorum.

x
Narpos Hızlı İletişim
Bizi Arayın
Whatsap'tan Yazın
Mail Gönderin
İletişim Formu
Narpos Logo