Restoranlarda Mevsimsel Planlama Nasıl Yapılır? | NarPOS Restoran Otomasyonu

Bloglar


Restoranlarda Mevsimsel Planlama Nasıl Yapılır?

Restoranlarda Mevsimsel Planlama Nasıl Yapılır?

Bir işletme için planlama hedeflerin belirlenmesi, kaynakların etkili bir şekilde kullanılması ve istenen sonuçlara ulaşmak için stratejik adımların atılma sürecidir. Planlama, işletmelerin gelecekteki hedeflerini ve onlara nasıl ulaşacaklarını belirler. Bununla birlikte, işletmelerin neyi başarmak istediklerini ve hangi hedeflere nasıl ulaşacaklarını belirlemelerini sağlar. Belirlenen hedefler ışığında ilerlemek, işletmelerin performanslarını ölçmelerine, ilerlemeyi takip etmelerine ve motivasyonlarını artırmalarına yardımcı olur. Öte yandan planlama, işletmelerin kaynaklarını etkili bir şekilde kullanmalarını sağlar. Doğru kaynakların doğru zamanda ve doğru yerde bulunması, verimliliği artırır ve mali yönden sağlıklı bir şekilde yönetmeyi sağlar. İşletmeler belirli zamanlarda çeşitli krizlerle karşılaşabilir. Bu durumda, planlaması yapılmış bir işletme böyle zamanları zararsız ve kayıp bir şekilde atlatır. İşletmelerin potansiyel riskleri önceden belirlemeleri ve uygun önlemleri alarak bu riskleri azaltmaları oldukça önemlidir. Planlı bir şekilde ilerleyen bir işletme için bu oldukça kolaydır. Öngörülebilir kriz durumlarına ve pazar değişimlerine karşı hazırlıklı olmak, işletmenin sürdürülebilirliğini arttırır. Kriz ve risk anlarında karar verme merciğinin de sağlam olması gerekmektedir.

Planlama süreci, işletmelerin karar verme süreçlerini yönlendirmelerine pozitif etki yapar. Veri analizi, piyasa trendlerinin değerlendirilmesi ve stratejik düşünce süreci, işletmelerin bilinçli ve doğru kararlar vererek ilerlemelerini sağlar. Bunlar da doğrudan planlamayla ilgili konulardır. Bunun dışında, planlama, farklı departmanlar arasında koordinasyonu sağlar ve iş birliği oluşturur. Koordine bir şekilde ilerlemek işletmeler için oldukça önemlidir. Yapılan işletme planıyla, tüm çalışanlar aynı hedeflere doğru ilerler ve aralarında iletişim güçlenir. Planlama sürecinde yapılan analizler doğrultusunda çeşitli veriler elde edilir. Bu veriler ışığında ilerlemek işletmeye oldukça avantaj sağlar. İşletmelerin performanslarını izlemelerini ve ilerlemeyi takip etmelerini sağlayan planlama, ölçülebilir hedeflerle birlikte değerlendirme ve iyileştirme fırsatları sunar. Başarıya giden yolda bir kılavuz görevi üstlenen planlama, işletmelerin rekabet avantajı elde etmelerini, verimliliklerini artırmalarını ve sürdürülebilir büyüme sağlamalarını destekler.

  • Planlama
  • Restoranlarda planlama
  • Restoranlarda mevsimsel planlama

Restoranlar İçin Planlama

Diğer tüm işletmeler için önemli olan planlama, yiyecek içecek sektöründe bulunan restoranlar için de oldukça önem arz eder. İşletmenin operasyonel süreçlerini etkili bir şekilde yönetmeyi, hedeflerini belirlemeyi ve başarıya ulaşmak için stratejik adımları planlanmayı gerektiren bu süreç, restoranları başarıya götürecek kilit konulardandır. Örneğin menü planlaması. Restoran işletmeleri için menülerini çeşitlendirmek, lezzetli ve çekici yemekler sunmak için planlama yapmak gerekir. Menüler, müşteri tercihlerini ve pazar trendlerini dikkate alarak oluşturulmalıdır. Bunun için çeşitli analizlerin yapılması gerekmektedir. Bu yapılan plan ve elde edilen veriler ışığında menülerini çeşitlendiren restoranlar, rekabetçi piyasa ortamında pozitif sonuçlar elde eder. Çünkü planlaması yapılmış olan veriler müşteri memnuniyetini arttırır. Bunun sonucunda da kar oranı artmış olur. Bunun dışında menü planlaması yaparken; maliyetler, tedarik zinciri ve mutfak kapasitesi gibi faktörler de göz önünde bulundurulmalıdır. Öte yandan restoranlar, doğru miktarda ve kalitede malzeme stoklarına sahip olmalıdır. Bunun içinde planlama gereklidir. Yapılan planlama sonucunda, stok seviyelerinin izlenmesi, tedarikçilerle etkili iletişim kurmak ve tedarik zincirinin yönetimi kolaylaşır. Bu sayede, taleplere hızlı bir şekilde cevap verilebilir ve israf önlenir.

Restoranların müşterilerine iyi bir hizmet vermesini sağlayan önemli etmenlerden biri de personel planıdır. Planlı bir şekilde ilerleyen personel, restoranın düzgün bir şekilde işlemesini ve müşteri odaklı hizmet vermesini sağlar. Personel ihtiyaçları, çalışma saatleri, görev dağılımı ve eğitim programları gibi unsurlar planlı bir şekilde ilerlemelidir. Aksi halde işlerin aksaması kaçınılmaz bir sonuçtur. Planlı bir şekilde çalışan personelin iş verimliliği artar ve bunun sonucunda müşteri hizmetini iyileştirir. Hedef kitlelere hitap etmek ve işletmeye müşteri çekmek önemli bir strateji ister. Bunu planlı ve programlı bir şekilde yapmak gerekir. Promosyonlar, sosyal medya kullanımı, reklam kampanyaları ve yerel etkinliklere katılım gibi yöntemlerle işletmeler bunu başarabilir. Kısacası, bir restoran için pazarlama ve reklam stratejileri geliştirmeleri yapılacak olan planlamayla gerçekleştirilebilir.

Son olarak planlamayla başarıya ulaşacak bir diğer konu da finansla ilgilidir. Restoranlar için finansal planlama, bütçe oluşturma, maliyet kontrolü, gelir ve gider analizi gibi adımları içerir. Planlama, mali hedeflere ulaşmak için gelir artırma ve maliyet azaltma stratejilerini belirlemeye yardımcı olur. Restoranlar için planlama, işletmelerin verimliliğini artırmak, müşteri memnuniyetini sağlamak, rekabet avantajı elde etmek ve sürdürülebilir büyüme sağlamak için önemli bir husustur. Plan ve programla ilerlemek restoran ve diğer işletmeleri başarıya götürecek önemli bir uygulamadır.

Restoranlarda Mevsimsel Planlama

İşletmelerde mevsimsel faktörler için planlama, mevsimsel değişikliklerin işletmeyi nasıl etkileyebileceğini öngörmek ve bu değişikliklere uyum sağlamak için geliştirilen stratejik yapıda bir planlamadır. Mevsimsel faktörler, işletmenin faaliyetlerini, talebi, kaynak kullanımını ve gelirlerini çeşitli yönlerle etkileyebilir. Bu nedenle, işletmelerin mevsimsel faktörleri dikkate alarak planlama yapması gerekir. Yiyecek içecek sektöründe faaliyet gösteren restoranlar için de bu gereklidir. Yiyecek içecek sektöründe çeşitli nedenlerle piyasada dalgalanmalar olabilir. Müşteri sayıları, herhangi bir faktöre bağlı olarak artabilir, sabit kalabilir veya düşebilir. Mevsimsel değişiklikler özellikle restoran endüstrisindeki işleri etkileyebilir ve bu da birçok restoran sahibini pazarlama kampanyalarını artırmaya, stokları kısmaya veya personel sayı ve çeşitlerinde düzenlemeye gitmeye zorlayabilir. Restoranların mevsimsel faktörlerden etkilenmesi çeşitli başlıklar altında toplanabilir. Bunlar şu şekildedir:

  • Hava Durumu Faktörü: Sıcak aylar, artan turizm ve yerel halkın dışarıda daha fazla zaman geçirmesi nedeniyle çoğu restoranın en yüksek satışını gördüğü zamanlar yaz aylarıdır. Buna ilave olarak, birçok restoran için açık havada oturma kapasitesine sahip olmak ve daha fazla iş getiren canlı müzik gibi etkinliklere ev sahipliği yapmak kendi yararına olacaktır. Kış aylarında restoranların müşteri sayısında genellikle azalma olur. Soğuk ve karlı iklimlerde bulunan restoranlar için, özellikle de teslimat ya da bir pazarlama kampanyası planlaması gerekebilir.

  • Konum Faktörü: Tüm mevsimsel değişiklikler hava ile ilişkilendirilemez.  Örneğin, bir kolej veya üniversitenin çevresinde bulunan şehirler veya kasabalar, öğrenci nüfusuna ve ailelerine hitap eden planlamalar geliştirmelidir.  Restoranların eğitim döneminin başında ve yıl sonu mezuniyetleri sırasında satışlarında büyük artışlar yaşanabilir. Bununla birlikte, restoran mevsimselliğini planlarken tüm yerel kolej ve üniversite mezuniyet programlarından haberdar olmanız gerekir çünkü o hafta sonları rezervasyonlardaki ani artışları karşılamak için ekstra personele ihtiyacınız olacaktır.
  • Menü Faktörü: Bu faktör, restoranın mevsimselliğiyle ilgili iki şeyden etkilenir. Menünüzü hava değişikliklerine göre uyarlamak, kışın sıcak, doyurucu yemeklere ve yazın taze, hafif salatalara olan talebi karşılamanız oldukça etkili bir yöntemdir. İşletme sahipleri, müşteri sayısının azaldığı sezonlarda restoran işlerini ve satışlarını artırmak için çeşitli planlar yapabilir. Pazarlama kampanyaları, mevsimsel düşüşleri atlatmanın etkili bir yöntemidir. Bir restoran işletmesi kış aylarında veya büyük tatillerde düşüş eğilimi gösteriyorsa, restoran sahipleri bu zamanlarda müşteri çekmesi muhtemel özel yiyecek ve içecekler üretebilir.
  • Mevsimsel İnişler Faktörü: Yaz için işe aldığınız ve sonbaharda ayrılan üniversite öğrencileri, özel günlerde paket siparişlerdeki artış ve en soğuk aylarda satışlardaki düşüş, restoran mevsimselliği ile direkt olarak ilişkilendirilir. Restoran işinde olmak, iniş ve çıkışları beraberinde getirir. Fakat, her zaman tam kadrolu olmanız ve mümkün olduğunca fazla gelir elde etmeniz için restoran mevsimsel değişiklikleri planlamaları yapmak gerekir. Tüm faktörler göz önünde bulundurularak bir stratejik planlama yapılmalıdır.

İlginizi Çekebilir: 

İletişim Formu


Bu formu doldurarak, NarPos Gizlilik Politikası ve Veri İşleme İlkeleri’ni okuyup anladığımı kabul ediyor ve kişisel verilerimin işlenmesine izin veriyorum.

x
Narpos Hızlı İletişim
Bizi Arayın
Whatsap'tan Yazın
Mail Gönderin
İletişim Formu
Narpos Logo