Adisyon ve Düzenlenmesi

Masa başı servis yapan gerçek ve tüzel kişi işletmelerde tarafından düzenlenen sunulan hizmetin cins ve miktarını göstermek amacıyla düzenlenen bir belgedir. Adisyonlar anlaşmalı matbaalara bastırılarak kullanılır. Adisyonlarda belirli bir ölçü aranmayıp, işletmeler kendi ihtiyaçlarına göre ölçüleri belirler. Adisyonlar, müşteriden sipariş alınırken düzenlenecek ve müşterinin masasında,daha sonraki siparişler işlenmek üzere bırakılır. Hizmetin tamamlanmasından sonra adisyon müşteriye ibraz edilip ve bu adisyona dayanılarak hesap ödenir.Ayrıca, müşterinin talebi beklenmeksizin derhal fatura, fatura vermeyi gerektirmeyen hallerde de perakende satış fişi düzenlenerek adisyonun birinci örneği ile birlikte müşteriye verilir.Adisyonlar,kopyalı en az iki örnek olarak düzenlenir. İlk örneği,fatura ve perakende satış fişi ile birlikte müşteriye verilip,ikinci örneği ise işletmede kalır. Ödeme kaydedici cihaz kullanmayan kahvehaneler adisyon tipi perakende satış fişi kullanılır.Örneği belli edilen bu fişte tüketilen içecek veya yapılan hizmet ayrıntılı olarak gösterilir.Ödeme kaydedici cihaz kullanan kahvehanelerin hasılatı ödeme kaydedici cihaz fişleri ile belgelenir.

Merhaba..Size nasıl yardımcı olabiliriz?
Powered by